Świadectwo Energetyczne Racławice

Racławice jest miejscowością położoną na malowniczej Wyżynie Miechowskiej. Pierwsze wzmianki na jej temat pochodzą z XIV wieku. Współczesna zabudowa Racławic ma częściowo zabytkowy charakter, a dominującą rolę pełnią w niej przede wszystkim domy jednorodzinne. Każdy z nowo wybudowanych domów jednorodzinnych powinien mieć certyfikat energetyczny.

 

Świadectwo energetyczne Racławice – do czego jest pomocne?

 

Świadectwo energetyczne jest pomocne do określenia jakości energetycznej budynku, a zawarte w nim informacje zostaną w przyszłości wykorzystane do prowadzenia odpowiedniej polityki energetycznej oraz zmniejszenie energochłonności budownictwa mieszkaniowego.

Certyfikat energetyczny zawiera informacje o lokalizacji nieruchomości oraz jej charakterystykę techniczno-użytkową. Dokument dostarcza ważnych danych na temat obliczeniowego zapotrzebowania na energię, sumarycznego i jednostkowego zapotrzebowania na energię nieodnawialną oraz możliwości termomodernizacji.

świadectwo energetyczne racławice

Certyfikat energetyczny Racławice – co jest wymagane do sporządzenia dokumentu?

 

  •  dane na temat sposobów ogrzewania wody
  • informacje zawarte w instrukcji pieca centralnego ogrzewania
  • dokumentacja fotograficzna zebrana podczas wizji lokalnej przez certyfikatora
  • projekt konstrukcji budynku