Świadectwo Energetyczne Bukowno

Bukowno jest miejscowością położoną w województwie małopolskim, w otoczeniu malowniczych lasów mieszanych dodających okolicom miasta walorów przyrodniczych. W miasteczku znajduje się dobrze rozwinięta baza sportowo – rekreacyjna oraz zalew, które przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności miejscowych gruntów. Osoby zainteresowane sprzedażą lub kupnem, albo wynajmem nieruchomości w Bukownie powinny zadbać o certyfikację energetyczną budynku.

 

Świadectwo energetyczne Bukowno – do czego jest potrzebne?

Świadectwo energetyczne jest potrzebne do określenia jakości budynku z perspektywy zużycia energii. Obecnie jest to jedyny dokument, który zawiera tego typu informacje. Certyfikat energetyczny może być przygotowany zarówno dla budynku, jak i dla wydzielonej części, np. lokalu bądź części budynku, która jest samodzielna pod względem techniczno-użytkowym.

Charakterystyka energetyczna jest określana na podstawie wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energie pierwotną, tzw. wskaźnika EP. Energia pierwotna (ang. primary energy) jest zdefiniowana w jednej z dyrektyw unijnych i oznacza sumę energii zawartej w pierwotnych nośnikach energii, np. w węglu kamiennym, drewnie opałowym.

Certyfikat energetyczny zawiera ogólne informacje na temat budynku, a także cząstkowe dane, które posłużyły do określenia charakterystyki energetycznej nieruchomości. W dokumencie znajdują się szczegółowe informacje o zapotrzebowaniu na energię oraz zalecenia dotyczące termomodernizacji i możliwości zmniejszenia zużycia energii.

świadectwo energetyczne bukowno

Certyfikat energetyczny Bukowno – co jest konieczne do przygotowania?

 

  • informacje o budynku zawarte w projekcie budynku
  • dane na temat sposobu wytwarzania ciepłej wody użytkowej
  • dokumentacja fotograficzna wykonana przez certyfikatora podczas wizji lokalnej
  • instrukcja obsługi pieca centralnego ogrzewania