Świadectwo Energetyczne Pilica

Pilica jest pięknym miastem z zabytkową architekturą, leżącym w malowniczej okolicy, na granicy województwa śląskiego i małopolskiego. Nieruchomości leżące w granicach miasta cieszą się dużym zainteresowaniem. Obecnie grunty są przeznaczane głównie na budowę domów jednorodzinnych. Inwestorzy powinni pamiętać o uzyskaniu świadectwa energetycznego.


Świadectwo energetyczne Pilica – czy jest niezbędne?

 

Posiadanie świadectwa energetycznego Pilica jest wymagane odnośnie do nowych budynków, które zostały oddane do użytkowania po 1 stycznia 2009 roku oraz w przypadku,gdy nieruchomość jest sprzedawana lub wynajmowana, a zatem zostaje wprowadzona na rynek wtórny. Świadectwo energetyczne nie jest wymagane odnośnie do zabytków, miejsc kultu, budynków przeznaczonych do działalności rolniczej, a także gospodarczych i przemysłowych, których zapotrzebowanie na energię nie przekracza 50 kWh/m2/rok.

Certyfikat energetyczny zwany też paszportem energetycznym zawiera obiektywne informacje na temat jakości energetycznej budynków oraz przyczynia się do zmniejszenia energochłonności przyszłego budownictwa mieszkaniowego. Dokument jest ważny przez 10 lat oraz do czasu modernizacji, która zmienia charakterystykę energetyczną nieruchomości.

Świadectwo energetyczne zawiera informacje o lokalizacji budynku, charakterystyce techniczno-użytkowej budynku oraz obliczeniowego zapotrzebowania na energię. W dokumencie znajdują się także informacje o sumarycznym jednostkowym zapotrzebowaniu na energię nieodnawialną oraz wskazania do termomodernizacji.

 świadectwo energetyczne pilica

Jakie dane są potrzebne, żeby przygotować certyfikat energetyczny Pilica?

 

  •  informacje zawarte w projekcie konstrukcji budynku
  • informacje na temat metod ogrzewania wody użytkowej
  • instrukcja pieca centralnego ogrzewania
  • dokumentacja fotograficzna sporządzona przez certyfikatora podczas 30-minutowej wizji lokalnej