Świadectwo Energetyczne Sułoszowa

Sułoszowa jest miejscowością leżącą w województwie małopolskim, charakteryzującą się zabytkową zabudową. Znajduje się w bezpośrednio przy Ojcowskim Parku Narodowym, co znacząco podwyższa jej walory przyrodnicze. Miejscowość rozwija się, także pod względem zabudowy jednorodzinnej. Każdy z nowo wybudowanych domów powinien posiadać certyfikat energetyczny.

 

Świadectwo energetyczne Sułoszowa – kiedy jest przydatne?

Świadectwo energetyczne występuje też pod nazwą certyfikatu energetycznego i paszportu energetycznego. Dokument jest przydatny do określenia zapotrzebowania energii potrzebnej na spełnienie różnych potrzeb powiązanych z użytkowaniem nieruchomości. Jego ważność upływa po 10 latach od sporządzenia. W przypadku przeprowadzenia termomodernizacji konieczne jest ponowne wykonanie certyfikatu energetycznego, w celu aktualizacji danych zawartych w dokumencie.

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego spoczywa na właścicielach nieruchomości, które zostały oddane do użytku po 1 stycznia 2009 roku. Obowiązek dotyczy także nieruchomości wprowadzanych na rynek wtórny, a zatem wynajmowanych i sprzedawanych. Certyfikat zawiera różne informacje, które dotyczą m.in. lokalizacji budynku, obliczeniowego zapotrzebowania na energię, a także charakterystyki techniczno-użytkowej nieruchomości. Informacje zawarte w dokumencie są pożyteczne, ponieważ uzupełniają projekt konstrukcji budynku oraz wskazują na możliwości obniżenia kosztów zużycia energii poprzez termomodernizację.

Świadectwo Energetyczne Sułoszowa

Co jest potrzebne do sporządzenia dokumentu certyfikat energetyczny Sułoszowa?

 

  • zbiór fotografii prezentujących konstrukcję budynku, sporządzonych przez certyfikatora podczas wizji lokalnej
  • informacje o sposobie ogrzewania wody użytkowej
  • informacje znajdujące się w instrukcji obsługi pieca centralnego ogrzewania
  • dane zawarte w projekcie konstrukcji budynku