Świadectwo Energetyczne Ząbkowice

Ząbkowice są dzielnicą Dąbrowy Górniczej, leżąca w miejscu, gdzie dawniej przebiegał znany, historyczny szlak handlowy. Do lat 70. Ząbkowice były samodzielnym miastem. Obecnie dzielnica bardzo dobrze się rozwija i rozbudowuje, skupiając na sobie uwagę inwestorów. Nowo powstałe nieruchomości budynkowe, np. domy jednorodzinne muszą posiadać certyfikat energetyczny. Powinny o tym pamiętać także osoby, które zamierzają sprzedać mieszkanie lub dom, ponieważ potencjalni nabywcy mogą upomnieć się o tego typu dokument.

 

Dlaczego świadectwo energetyczne Ząbkowice jest przydatne?

 

Świadectwo energetyczne jest przydatne do oceny jakości energetycznej budynku. Dokument traci ważność dopiero po 10 latach, albo wcześniej, jeżeli zostanie wykonana termomodernizacja. Wówczas konieczne jest ponowne wykonanie certyfikatu, w celu zaktualizowania danych, które są w nim zawarte.

Paszport energetyczny zawiera informacje na temat lokalizacji budynku oraz charakterystykę techniczno-użytkową obiektu. W certyfikacie energetycznym znajdują się także informacje o rocznym i sumarycznym, jednostkowym zapotrzebowaniem na energię nieodnawialną. W świadectwie energetycznym znajdują się również uwagi dotyczące możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową, w oparciu o które powinna zostać przeprowadzona termomodernizacja.

Certyfikat energetyczny może zostać przygotowany przez uprawnionego certyfikatora dla budynku, lokalu lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Wzory świadectw energetycznych dla poszczególnych obiektów zostały określone w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 6.11.2008 roku, podobnie jak metodologia wykonywania charakterystyki energetycznej.

 świadectwo energetyczne Ząbkowice

Co jest wymagane do opracowania dokumentu certyfikat energetyczny Ząbkowice?

 

  •  instrukcja obsługi pieca centralnego ogrzewania
  • informacje znajdujące się w instrukcji obsługi pieca centralnego ogrzewania
  • dane wynikające z projektu konstrukcji budynku
  • informacje o sposobie ogrzewania wody użytkowej