Świadectwo Energetyczne Zederman

Zederman jest dużą miejscowością położoną w obrębie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w malowniczej, centralnej części Płaskowyżu Ojcowskiego. Choć ma charakter rolniczy, znajdujące się tam grunty cieszą się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. Zarówno zbywca budynku, jak i osoba, która planuje wybudowanie nowego domu jednorodzinnego, powinny mieć na uwadze pewne formalności. Należy do nich uzyskanie certyfikatu energetycznego.

 

Świadectwo energetyczne Zederman – kiedy jest potrzebne?

 

Świadectwo energetyczne jest potrzebne w przypadku nowych nieruchomości, które zostały oddane do użytkowania po 1 stycznia 2009 roku oraz budynków wprowadzanych na wtórny rynek nieruchomości. W praktyce każdy sprzedawany i wynajmowany budynek lub lokal powinien posiadać certyfikat energetyczny.

Dokument zawiera informacje na temat lokalizacji budynku, jego charakterystyki techniczno-użytkowej, a także uwagi w zakresie możliwości obniżenia zapotrzebowania na energię końcową. Informacje, które są zawarte w certyfikacie energetycznym, są uzupełnieniem dokumentacji technicznej o nieruchomości, która jest przedmiotem obrotu. Umożliwiają też przeprowadzanie termomodernizacji, która pozwoli zmniejszyć koszty zużycia energii, poprzez obniżenie zapotrzebowania na nią.

Treść certyfikatu energetycznego składa się na pełną charakterystykę energetyczną, która jest określana w oparciu o wyniki porównania ilości pierwotnej energii nieodnawialnej z wartością referencyjną. Ilość energii jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z wentylacją, ogrzewaniem pomieszczeń i ogrzewaniem wody użytkowej itd.

świadectwo energetyczne zederman

Co jest wymagane do stworzenia dokumentu certyfikat energetyczny Zederman?

 

  • dokumentacja fotograficzna przygotowana przez certyfikatora, w trakcie krótkiej wizji lokalnej
  • informacje o sposobie ogrzewania wody użytkowej
  • dane zawarte w projekcie konstrukcyjnym
  • instrukcja obsługi pieca centralnego ogrzewania