Świadectwo Energetyczne Jerzmanowice

Jerzmanowice są miejscowością o charakterze turystycznym, której zabudowa ma częściowo zabytkowy charakter. Poza walorami kulturowymi posiada również walory przyrodnicze, co korzystnie wpływa na wzrost zainteresowania lokalnymi nieruchomościami. Inwestorzy zainteresowani budową lub kupnem domu jednorodzinnego, powinni pamiętać o świadectwie energetycznym.

 

Świadectwo energetyczne Jerzmanowice – dlaczego warto je posiadać?

 

Warto posiadać świadectwo energetyczne ze względu na cenne informacje, które są w nim zawarte. Dokument określa charakterystykę energetyczną budynku, lokalu, albo wyodrębnionej części budynku samodzielnej pod względem użytkowym i technicznym. Zawiera informacje na temat możliwości zmniejszenia zużycia energii oraz dotyczące termomodernizacji.

Certyfikat energetyczny umożliwia ograniczenie wydatków na energię pierwotną, np. węgiel kamienny, drewno opałowe, gaz ziemny. Przyczynia się do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynku, a także czyni go bardziej ekologicznym, pod warunkiem że właściciel nieruchomości skorzysta z porad zamieszczonych w dokumencie przez certyfikatora.

świadectwo energetyczne jerzmanowice

 

Certyfikat energetyczny Jerzmanowice – co jest niezbędne do jego sporządzenia?


  •  projekt budynku
  • instrukcja obsługi pieca centralnego ogrzewania
  • informacje dotyczące metod ogrzewania wody użytkowej
  • informacje pozyskane w formie dokumentacji fotograficznej podczas wizji lokalnej przeprowadzone przez certyfikatora