Świadectwo Energetyczne Osiek

Osiek jest malowniczą miejscowością leżącą w okolicy Krakowa. Pierwsze wzmianki na jej temat pochodzą z XIII w. Zabudowa miejscowości jest bardzo charakterystyczna i częściowo zabytkowa. Okolice posiadają walory przyrodnicze i turystyczne, stąd znajdujące się tam nieruchomości cieszą się dużym zainteresowaniem. Osoby zainteresowane kupnem lub sprzedażą powinny pamiętać o certyfikacie energetycznym.


Świadectwo energetyczne Osiek – dlaczego jest pożyteczne?

 

Świadectwo energetyczne jest pożyteczne ze względu na zawarte w nim informacje dotyczące lokalizacji budynku, jego charakterystyki techniczno-użytkowej, obliczeniowego zapotrzebowania na energię oraz uwagi dotyczące możliwości obniżenia zapotrzebowania na energię końcową. Certyfikat energetyczny zawiera też sumaryczne, jednostkowe zapotrzebowanie na energię nieodnawialną w ciągu roku.

Dokument, zwany też paszportem energetycznym, dostarcza obiektywnych informacji dotyczących jakości energetycznej budynku, będące pożytecznym uzupełnieniem innych danych o nieruchomości, wynikających np. z projektu konstrukcji budynku. Świadectwo energetyczne jest przygotowywane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania, albo odbyła szkolenie zakończone egzaminem, bądź też ukończyła studia podyplomowe na kierunku architektura, inżynieria środowiska, budownictwo lub pokrewnym.

Certyfikat energetyczny jest ważny przez 10 lat, albo do czasu termomodernizacji, która zmieni charakterystykę energetyczną nieruchomości. Po przeprowadzeniu modernizacji konieczne jest wykonanie nowego dokumentu, aby podniesienie jakości energetycznej budynku zostało odpowiednio udokumentowane.

świadectwo energetyczne osiek

 

Jakie informacje są wymagane, aby przygotować certyfikat energetyczny Osiek?

 

  • dokumentacja fotograficzna sporządzona przez certyfikatora podczas wizji lokalnej
  • informacje wynikające z projektu budynku
  • informacje na temat sposobu ogrzewania wody użytkowej
  • informacje zawarte w instrukcji obsługi pieca centralnego ogrzewania