Świadectwo Energetyczne Strzemieszyce

Strzemieszyce są obecnie dzielnicą Dąbrowy Górniczej, dawniej stanowiące dwie odrębne miejscowości. Obecnie rozwija się pod względem urbanistycznym, głównie w kierunku domów jednorodzinnych. Każdy z nowo wybudowanych budynków powinien posiadać certyfikat energetyczny.

 

Świadectwo energetyczne Strzemieszyce – do czego jest przydatne?

Świadectwo energetyczne jest przydatne do określenia jakości energetycznej budynku, ponieważ dostarcza obiektywnych informacji na temat lokalizacji budynku, charakterystyki techniczno-użytkowej oraz obliczeniowego zapotrzebowania na energię. Certyfikat energetyczny jest też podstawą do odpowiednio przeprowadzonej termomodernizacji, gdyż zawiera uwagi dotyczące możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową.

Dokument zawiera charakterystykę energetyczną, którą określa się w oparciu o porównanie jednostkowej ilości pierwotnej energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych nieruchomości. Może być sporządzony przez osobę, która nie była karana, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz odpowiednie uprawnienia.

Certyfikator jest magistrem o dowolnej specjalizacji lub inżynierem, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania, albo uzyskane podczas szkolenia lub studiów podyplomowych. Zakres kierunków kształcenia jest stosunkowo szeroki. Obejmuje inżynierię środowiska, energetykę, budownictwo, architekturę i kierunki pokrewne. Posiadanie tzw. paszportu energetycznego jest wymagane w odniesieniu do nieruchomości, które zostały oddane do użytkowania po 1 stycznia 2009 roku oraz w przypadku budynków, które są wprowadzane na rynek wtórny.

 świadectwo energetyczne Strzemieszyce

Certyfikat energetyczny Strzemieszyce – co jest wymagane do opracowania dokumentu?

 

  •  informacje o sposobach ogrzewania wody użytkowej
  • informacje wynikające z projektu konstrukcji budynku
  • zbiór fotografii konstrukcji budynku przygotowanych podczas wizji lokalnej przez certyfikatora
  • instrukcja obsługi pieca centralnego ogrzewania