Świadectwo Energetyczne Gorenice

Gorenice są miejscowością leżącą w malowniczej okolicy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, niedaleko od Krakowa. Z miejscowością wiążą się legendy o młynarzu i diable oraz o wielkim pożarze. Ciekawe miejsce cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród inwestorów. Mała miejscowość leżąca w bliskiej odległości od stolicy województwa jest bardzo dobrym miejscem na budowę domu. Inwestorzy, którzy rozpoczęli budowę domu jednorodzinnego, albo planują tego typu inwestycje, powinni pamiętać o uzyskaniu świadectwa energetycznego, podobnie jak właściciele nieruchomości zainteresowani jej sprzedażą lub najmem.

 

Świadectwo energetyczne Gorenice – kiedy jest wymagane?

 

Świadectwo energetyczne jest wymagane dla każdego nowo wybudowanego domu jednorodzinnego. Poza tym, osoby, które chcą sprzedać nieruchomość, również powinni uzyskać tego typu dokument. Certyfikat energetyczny może być wymagany przez potencjalnych nabywców, podobnie jak projekt budynku.

Sposób przygotowania świadectwa energetycznego, podobnie jak wzór dokumentu, zostały odpowiednio określone w jednym z rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw infrastruktury. Certyfikat energetyczny jest uzupełnieniem projektu budynku oraz określa charakterystykę energetyczną nieruchomości.
Wymóg posiadania świadectwa energetycznego wynika z dyrektywy unijnej oraz jest elementem systemu mającego na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię. W dokumencie certyfikator określa m.in. wskazania dotyczące termomodernizacji, a także szczegółowe informacje na temat źródeł zapotrzebowania na energię, np. media, ogrzewanie, klimatyzacja.

 świadectwo energetyczne gorenice

Certyfikat energetyczny Gorenice – co jest wymagane do jego przygotowania?

 

  •  projekt budynku
  • instrukcja obsługi pieca centralnego ogrzewania
  • dokumentacja fotograficzna przygotowana przez certyfikatora podczas wizji lokalnej
  • informacje o sposobie ogrzewania wody użytkowej