Świadectwo Energetyczne Jaroszowiec

Jaroszowiec jest niewielką miejscowością, w której rozwija się lokalna turystyka. W otoczeniu malowniczych wzniesień i tajemniczych jaskiń znajduje się małe miasteczko o ciekawej architekturze, która ma częściowo zabytkowy charakter. Nieruchomości leżące w obrębie Jaroszowca są bardzo dobrą inwestycją, zwłaszcza w zakresie budowy domków jednorodzinnych. Zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy powinni pamiętać o świadectwie energetycznym.


Świadectwo energetyczne Jaroszowiec – dlaczego warto je mieć?

 

Świadectwo energetyczne jest obowiązkowe dla właścicieli nowo wybudowanych domów jednorodzinnych, jednak właściciele innych nieruchomości także powinni o nie zadbać. Posiadanie certyfikatu energetycznego daje wiele korzyści. Umożliwia określenie zużycia energii w ciągu roku oraz uzyskanie wskazówek dotyczących termomodernizacji i innych sposobów na zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynku.
Certyfikat energetyczny jest sporządzany przez uprawnionego certyfikatora, zwykle w ciągu zaledwie 7 dni.

Dokument zachowuje ważność aż przez 10 lat. Obliczenia dokonywane przez certyfikatora są częściowo określone w świadectwie energetycznym w postaci tzw. danych cząstkowych. Sposoby obliczeń i sporządzania certyfikatu energetycznego są określone w rozporządzeniu wydanym przez ministra infrastruktury.
Świadectwo energetyczne jest dokumentem pomocniczym względem projektu budynku. Nabywca nieruchomości ma prawo wymagać od zbywcy dokumentu określającego charakterystykę energetyczną, stąd też osoba planująca sprzedaż nieruchomości powinna zadbać o uzyskanie certyfikatu energetycznego. Podobnie jest w przypadku najmu budynku lub lokalu.

świadectwo energetyczne jaroszowiec

Certyfikat energetyczny Jaroszowiec – co jest potrzebne do jego sporządzenia?

 

  •  dokumentacja fotograficzna przygotowana podczas wizji lokalnej przez certyfikatora
  • informacje o sposobie ogrzewania wody użytkowej
  • instrukcja obsługi pieca centralnego ogrzewania
  • informacje zawarte w projekcie budynku