Świadectwo Energetyczne Klucze

Klucze są miejscowością leżącą w województwie małopolskim, w otoczeniu malowniczych krajobrazów, których ozdobą są zjawiska krasowe. Walory przyrodnicze okolic dopełnia bogata fauna i flora. Grunty leżące w okolicy równiny, licznych dolin i wapiennego płaskowyżu są bardzo atrakcyjne dla wielu inwestorów. Osoby planujące budowę domu jednorodzinnego, a także osoby chcące sprzedać lub wynająć nieruchomość budynkową lub lokalową, powinny pamiętać o świadectwie energetycznym.

 

Świadectwo energetyczne Klucze – dlaczego jest wymagane?

 

Świadectwo energetyczne jest dokumentem wymaganym dla każdego nowo powstałego domu jednorodzinnego. Poza tym, może być sporządzone także dla wyodrębnionego lokalu lub części budynku, która jest samodzielna pod względem technicznym i użytkowym. Obowiązek posiadania dokumentu spoczywa także na właścicielach nieruchomości, które przechodzą na rynek wtórny, np. poprzez najem lub sprzedaż.

Certyfikat energetyczny jest potrzebny, ponieważ umożliwia ocenę charakterystyki energetycznej budynku. Innymi słowy, określa jego jakość pod kątem zużycia energii. Świadectwo energetyczne zawiera informacje, których nie ma w projekcie budowlanym, stąd przyjęło się, że pełni rolę pomocniczego dokumentu. Zarówno projekt budynku, jak i certyfikat energetyczny są wymagane przez potencjalnych nabywców nieruchomości, dlatego warto go uzyskać.

Świadectwo energetyczne jest przygotowywane przez uprawnioną osobę, zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 6.11.2008 r., określającego metodologię obliczania charakterystyki energetycznej, a także wzór dokumentu.

świadectwo energetyczne Klucze

 

Certyfikat energetyczny Klucze – co jest konieczne do jego przygotowania?

 

  •  projekt budynku
  • informacje na temat obsługi pieca centralnego ogrzewania
  • informacje dotyczące sposobu ogrzewania wody użytkowej
  • dokumentacja fotograficzna, przygotowana przez certyfikatora podczas wizji lokalnej