Świadectwo Energetyczne Łosień

Łosień jest obecnie dzielnicą Dąbrowy Górniczej położoną w niedalekiej odległości od centrum miasta. Dawniej, stanowił odrębną miejscowość. Wieś rozwinęła się i zyskała wysoki poziom urbanistyczny, a także lepsze połączenie komunikacyjne z miastem, dlatego w latach 70. włączono ją w jego obręb. Zabudowa stale się powiększa, m.in. o domy jednorodzinne. Inwestorzy nie powinni zapominać o uzyskaniu certyfikatu energetycznego.

 

Kiedy świadectwo energetyczne Łosień jest potrzebne?

Świadectwo energetyczne jest potrzebne w odniesieniu do nieruchomości, które zostały oddane do użytkowania po 1 stycznia 2009 roku oraz w przypadku obiektów wprowadzanych na rynek wtórny. Obowiązek dotyczy zatem także lokali i budynków oddawanych w najem i sprzedawanych. Certyfikat energetyczny jest uzupełnieniem dokumentacji technicznej budynku.

Służy do oceny jakości energetycznej budynku oraz zawiera charakterystykę energetyczną. Informacje znajdujące się w dokumencie mogą być wykorzystane także w celu przeprowadzenie odpowiedniej termomodernizacji. Charakterystyka energetyczna jest wykonywana w oparciu o jednostkową ilość pierwotnej energii nieodnawialnej, a także wartości referencyjne.

Wzory certyfikatów energetycznych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku. Akt prawny definiuje także sposoby obliczania charakterystyki energetycznej. Świadectwo energetyczne może zostać sporządzone nie tylko dla lokalu mieszkalnego i budynku, ale również dla części budynku, która stanowi samodzielną całość techniczno-użytkową.

Świadectwo Energetyczne Łosień

 

Co jest niezbędne do przygotowania dokumentu certyfikat energetyczny Łosień?

 

  • dokumentacja fotograficzna sporządzona podczas krótkiej wizji lokalnej przez certyfikatora
  • informacje na temat sposobu ogrzewania wody użytkowe
  • dane wynikające z projektu budynku
  • instrukcja obsługi pieca centralnego ogrzewania