Świadectwo Energetyczne Bębło

Bębło jest miejscowością położoną na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej, co czyni ją miejscem atrakcyjnym pod względem turystycznym. Bliskie sąsiedztwo Ojcowskiego Parku Narodowego oraz Dolinek Krakowskich sprawia, że nieruchomości w obrębie Bębła cieszą się dużym zainteresowaniem. Zarówno inwestorzy, jak i zbywcy gruntów powinni zadbać o certyfikat energetyczny.

 

Świadectwo energetyczne Bębło – komu jest potrzebne?

 

Świadectwo energetyczne jest dokumentem, na podstawie którego można ocenić jakość budynku pod względem zużycia energii. Z formalnego punktu widzenia jest uzupełnieniem projektu budowlanego, ponieważ po części powstaje na jego podstawie, a jednocześnie zawiera informacje, których na próżno szukać w projekcie. Schemat i wymagania dotyczące treści świadectwa energetycznego zostały określone w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw budownictwa.

Na pierwszej stronie certyfikatu widnieje syntetyczny opis i grafika, która obrazuje zużycie energii pierwotnej w budynku oraz jego podstawowe dane. Na następnej stronie znajdują się cząstkowe dane, które posłużyły certyfikatorowi do określenia zużycia energii pierwotnej i wtórnej.

W świadectwie energetycznym można znaleźć także informacje na temat zapotrzebowania na energię wynikającego z oświetlenia, ogrzewania i wentylacji itd. Dokument zawiera też wskazówki dotyczące możliwości zmniejszenia zużycia energii w budynku poprzez poprawienie sposobu eksploatacji, albo termomodernizacji.

 świadectwo energetyczne Bębło

Certyfikat energetyczny Bębło – co jest wymagane do jego realizacji?

 

  • przeprowadzenie wizji lokalnej trwającej ok. 30 min, podczas której certyfikator wykona dokumentację fotograficzną
  • projekt budynku, na podstawie którego zostanie wykonany certyfikat energetyczny
  • instrukcja obsługi centralnego ogrzewania
  • informacje na temat sposobu wytwarzania ciepłej wody użytkowej