Świadectwo Energetyczne Okradzionów

Okradzionów jest jedną z dzielnic Dąbrowy Górniczej, położoną w niedalekiej odległości od centrum. Dawniej była odrębną miejscowością, jednak ze względu na dynamiczny rozwój urbanistyczny doszło do włączenia jej do miasta. Nieruchomości w tej okolicy cieszą się dużym zainteresowaniem. Planując zakup lub budowę domu jednorodzinnego, warto pamiętać o certyfikacie energetycznym.

 

Świadectwo energetyczne Okradzionów – dlaczego jest użyteczne?

Świadectwo energetyczne jest użyteczne, ponieważ pozwala określić zapotrzebowanie budynku na energię, a także wprowadzić zmiany umożliwiające jego zmniejszenie. Dokument zawiera ogólną ocenę charakterystyki energetycznej oraz dane cząstkowe, które pozwoliły na jej wykonanie.

Certyfikat energetyczny jest dokumentem ważnym przez 10 lat, a czas jego sporządzania zwykle nie przekracza 7 dni. Charakterystyka energetyczna jest określana w oparciu o wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Pod pojęciem energii pierwotnej należy rozumieć ilość energii dostarczanej w formie drewna opałowego, węgla kamiennego czy też gazu ziemnego. Zarówno treść dokumentu, jak i jego wzór oraz sposoby obliczania charakterystyki energetycznej budynku są określone w jednym z rozporządzeń wydanych przez ministra infrastruktury. Z kolei obowiązek posiadania certyfikatu wynika z unijnej dyrektywy oraz jest nałożony na właścicieli nowo powstałych domów jednorodzinnych.

świadectwo energetyczne okradzionów

Certyfikat energetyczny Okradzionów – co jest potrzebne do jego wykonania?

 

  • informacje na temat sposobu ogrzewania wody użytkowej
  • instrukcja pieca centralnego ogrzewania
  • dane dotyczące budynku, zawarte w jego projekcie
  • dokumentacja fotograficzna przygotowana podczas wizji lokalnej przez certyfikatora