Świadectwo Energetyczne Rokitno Szlacheckie

Rokitno Szlacheckie jest miejscowością leżącą w województwie śląskim, której układ ulic jest uznawany za zabytkowy. Część zabudowy również ma charakter historyczny. Obok drewnianych, zabytkowych obiektów, powstają nowe domy jednorodzinne, z których każdy powinien posiadać certyfikat energetyczny.

 

Świadectwo energetyczne Rokitno Szlacheckie – czy jest praktyczne?

Świadectwo energetyczne jest praktyczne pod tym względem, że zawiera cenne i obiektywne informacje dotyczące zapotrzebowania na energię nieodnawialną oraz wskazania, według których powinna zostać przeprowadzona termomodernizacja. Dokument jest uzupełnieniem dokumentacji technicznej dotyczącej budynku. Jego ważność upływa po 10 latach od sporządzenia, chyba że zostanie przeprowadzona termomodernizacja. Certyfikat energetyczny umożliwia ocenę jakości energetycznej nieruchomości.

Charakterystyka energetyczna budynku zostaje określona w oparciu o porównanie jednostkowej ilości pierwotnej energii nieodnawialnej, niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych nieruchomości.

Obowiązek posiadania certyfikatu energetycznego dotyczy nieruchomości wprowadzanych na rynek wtórny, a zatem oddawanych w najem lub sprzedawanych oraz budynków oddanych do użytkowania po 1 stycznia 2009 roku. Dokument może być sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania, bądź też uprawnienia wynikające z ukończenia studiów podyplomowych, albo szkolenia.

świadectwo energetyczne rokitno szlacheckie

 

Certyfikat energetyczny Rokitno Szlacheckie – co jest potrzebne do opracowania dokumentu?

 

  •  dokumentacja fotograficzna sporządzona przez certyfikatora, podczas krótkiej wizji lokalnej
  • instrukcja obsługi pieca centralnego ogrzewania
  • informacje na temat metod ogrzewania wody
  • dane zawarte w projekcie konstrukcji budynku