Świadectwo Energetyczne Przeginia

Przeginia jest miejscowością leżącą na skraju Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a pierwsze wzmianki na jej temat pochodzą z XIII wieku. Obecnie Przeginia rozwija się jako jeden z lokalnych ośrodków turystyki, choć nadal pozostaje zacisznym miejscem. W zabudowie dominują domy jednorodzinne. Inwestorzy planujący budowę domu jednorodzinnego powinni pomyśleć o certyfikacie energetycznym. Poza tym, potencjalni nabywcy domu jednorodzinnego w Przeginii, powinni upomnieć się o taki dokument. Powinien zostać im przekazany przez zbywcę nieruchomości.

 

Świadectwo energetyczne Przeginia – dlaczego jest potrzebne?

Świadectwo energetyczne ma stać się podstawą do prowadzenia polityki energetycznej w przyszłości oraz przyczynić się do zmniejszenia energochłonności budownictwa mieszkaniowego. Obowiązek posiadania dokumentu wynika z zapotrzebowania na obiektywne informacje odnośnie do jakości energetycznej nieruchomości.

Certyfikat energetyczny jest ważny przez 10 lat, lecz należy sporządzić go ponownie, jeżeli przed upływem wspomnianego terminu budynek zostanie poddany termomodernizacji. Świadectwo energetyczne zawiera użyteczne informacje będące uzupełnieniem danych zawartych w projekcie budynku.

Paszport energetyczny informuje o lokalizacji nieruchomości, a także zawiera charakterystykę techniczno-użytkową budynku oraz obliczeniowe zapotrzebowanie na energię. W dokumencie znajdują się także uwagi dotyczące możliwości przeprowadzenia termomodernizacji i zmniejszenia kosztów eksploatacji budynku pod względem zużycia energii.

Świadectwo Energetyczne Przeginia

Certyfikat energetyczny Przeginia – co jest wymagane do opracowania dokumentu?

 

  •  dokumentacja fotograficzna przygotowana przez certyfikatora
  • instrukcja obsługi pieca centralnego ogrzewania
  • projekt budynku
  • dane o sposobach ogrzewania wody użytkowej