Świadectwo Energetyczne Kwaśniów

Kwaśniów jest miejscowością położoną w atrakcyjnej okolicy, która wyróżnia się walorami przyrody i kultury. Niewielka miejscowość leżąca w powiecie olkuskim, niedaleko od Krakowa, jest bardzo dobrym miejscem do budowy domów jednorodzinnych. Inwestorzy powinni jednak pamiętać o certyfikacie energetycznym.

 

Świadectwo energetyczne Kwaśniów – dlaczego trzeba je posiadać?

 

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego wynika bezpośrednio z rozporządzenia wydanego przez ministra infrastruktury, a pośrednio z polityki Unii Europejskiej, której wyrazem jest dyrektywa unijna nakazująca przygotowywanie charakterystyki energetycznej dla każdego nowo wybudowanego domu jednorodzinnego.
Certyfikat energetyczny nie jest wymagany w odniesieniu do innych nieruchomości, niemniej jednak warto go mieć ze względu na to, że budynki o niepełnej dokumentacji technicznej nie cieszą się zainteresowaniem wśród potencjalnych nabywców.

Świadectwo energetyczne jest dokumentem uzupełniającym projekt budynku. Certyfikat energetyczny jest sporządzany przez uprawnionego certyfikatora, zgodnie z metodologią określoną we wspomnianym wyżej rozporządzeniu. Dokument spełnia wszystkie wymogi formalne i jest ważny przez 10 lat. Czas przygotowania świadectwa energetycznego nie przekracza przeważnie 7 dni.

certyfikat energetyczny kwaśniów

Certyfikat energetyczny Kwaśniów – co jest wymagane do jego sporządzenia?

 

  •  instrukcja obsługi pieca centralnego ogrzewania
  • informacje o sposobie ogrzewania wody użytkowej
  • projekt budynku
  • wizja lokalna, podczas której certyfikator przygotuje niezbędną dokumentację fotograficzną