Świadectwo Energetyczne Łazy

Łazy są miejscowością położoną w województwie małopolskim, w okolicy atrakcyjnej turystycznie, między Doliną Szklarki i Będkowską, które przecinają Wyżynę Olkuską. Miejscowość otoczona parkiem krajobrazowym cieszy się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. Dominuje głównie zabudowa domków jednorodzinnych, co wynika z wysokich walorów przyrodniczych i kulturowych okolicy oraz niedalekiej odległości od Krakowa. Osoby, które są zainteresowane sprzedażą lub kupnem domu jednorodzinnego powinny zadbać o świadectwo energetyczne.

 

Świadectwo energetyczne Łazy – do czego służy?

Świadectwo energetyczne zawiera charakterystykę energetyczną budynku i służy do oceny jakości budynku z punktu widzenia zużycia energii pierwotnej, czyli np. drewna opałowego, węgla kamiennego. Certyfikat energetyczny jest dokumentem uzupełniającym informacje zawarte w projekcie budowlanym.

Świadectwo energetyczne może być wykonane dla budynku, wyodrębnionego lokalu bądź części budynku stanowiącej wyodrębnioną, samodzielną część pod względem użytkowym i technicznym. Charakterystyka energetyczna jest wykonywana w oparciu o wytyczne określane w rozporządzeniu ministra infrastruktury, które określa również wzór dokumentu.

Certyfikat energetyczny budynku zawiera opis i element graficzny obrazujący zużycie energii pierwotnej w budynku, a także podstawowe informacje na jego temat. W dokumencie znajdują się także dane cząstkowe, na podstawie których zostało określone zużycie wtórnej i pierwotnej energii. W świadectwie energetycznym znajdują się też informacje dotyczące możliwości zmniejszenia zużycia energii w budynku poprzez termomodernizację lub poprawę sposobu eksploatacji.

świadectwo energetyczne Łazy

Certyfikat energetyczny Łazy – co jest niezbędne do jego opracowania?

 

  • wizja lokalna, podczas której zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna
  • instrukcja obsługi pieca centralnego ogrzewania
  • informacje o sposobie ogrzewania wody użytkowej
  • projekt konstrukcji budynku