Świadectwo Energetyczne Bolesław

Bolesław jest dużą, rozwijającą się miejscowością leżącą w województwie małopolskim. W XIX wieku pełniło rolę miasteczka przemysłowego. Obecnie należy do najbardziej zadbanych miejsc w okolicy. Osoby sprzedające dom w Bolesławiu powinny zadbać o odpowiedni certyfikat energetyczny, który jest wymagany przez kupującego, podobnie jak osoby, które zamierzają wynająć mieszkanie lub dom. Dokument jest przydatny także dla inwestorów, którzy chcą uzyskać pozwolenie na użytkowanie domu.

Świadectwo energetyczne Bolesław – dlaczego jest potrzebne?

 

Świadectwo energetyczne, zwane też certyfikatem energetycznym, jest dokumentem, którego posiadanie jest wymagane w odniesieniu do każdego nowo wybudowanego domu jednorodzinnego, a także nieruchomości, która staje się częścią rynku wtórnego. Obowiązek, o którym mowa, wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy związanej z jakością energetyczną budynku. Obecnie obowiązujący wzór świadectwa energetycznego został ustanowiony w rozporządzeniu ministra infrastruktury, podobnie jak metoda obliczania i oceny charakterystyki energetycznej.

Certyfikat energetyczny pełni bardzo ważną rolę, ponieważ jest jedynym dokumentem pozwalającym na określenie jakości budynku pod względem zużycia energii. Pełni rolę pomocniczą względem projektu budowlanego. Charakterystyka energetyczna jest określana w oparciu o roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną. Pod tym pojęciem należy rozumieć energię dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania mieszkania, wody, chłodzenia i wentylacji.

świadectwo energetyczne bolesław

 

Certyfikat energetyczny Bolesław – co jest niezbędne do przygotowania?

 

  • wizja lokalna, która ma formę krótkiej wizyty, podczas której certyfikator może uzyskać wszystkie informacje na temat budynku i wykonać dokumentację fotograficzną
  • projekt budynku zawierający dane dotyczące wymiarów przegród i powierzchni pomieszczeń.
  • instrukcja obsługi pieca centralnego ogrzewania
  • określenie sposobu wytwarzania ciepłej, użytkowej wody