Świadectwo Energetyczne Chechło

Chechło jest małą miejscowością położoną nieopodal słynnej Pustyni Błędowskiej. Walorem tego miejsca jest interesująca zabudowa, której perłą jest kościół z ołtarzem w stylu rokoko. Miejscowość cieszy się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. Osoby zainteresowane budową domu powinny pamiętać o uzyskaniu certyfikatu energetycznego.

 

Świadectwo energetyczne Chechło – kiedy jest potrzebne?

Świadectwo energetyczne jest potrzebne dla każdego nowo wybudowanego domu. Należy do dokumentacji technicznej i pełni rolę dokumentu uzupełniającego projekt budynku. Wzór świadectwa energetycznego został szczegółowo określony w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw budownictwa. Każde świadectwo energetyczne jest ewidencjonowane i zapisane także w wersji elektronicznej. Na pierwszej stronie znajdują się opis i elementy graficzne dostarczające ogólnych informacji na temat jakości energetycznej budynku.
W dalszej części dokumentu powinny zostać zamieszczone informacje cząstkowe, na podstawie których została określona jakość energetyczna nieruchomości, a także zalecenia dotyczące termomodernizacji i możliwości obniżenia zapotrzebowania na energię oraz wzmianka na temat uprawnień certyfikatora.

Charakterystyka energetyczna ujęta w formie świadectw energetycznego jest określona w oparciu o wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, np. drewno opałowe, węgiel kamienny. Certyfikator dokonuje obliczeń w oparciu o standardowe dane, np. dotyczące klimatu.

świadectwo energetyczne chechło

Certyfikat energetyczny Chechło – co jest potrzebne do jego przygotowania?

 

  •  dokumentacja w formie fotografii przygotowana podczas wizji lokalnej
  • dokumenty związane z obsługą pieca centralnego ogrzewania
  • informacje na temat sposobu ogrzewania wody użytkowej
  • projekt budynku